Izdelava kodiranih avtomobilskih ključev

Od 1995. leta naprej se v večini avtomobilskih ključev nahaja transponder ( čip), ki omogoča prižiganje avtomobila.

Da bi se proizvajalci zaščitili zaradi kraj avtomobilov, so leta in leta izpopolnjevali transponderje oz. čipe, tako da je na tržišču prisotnih več sto  vrst transponderjev.

Sorodno podjetje Osor -promet iz Zagreba, nudi popolno podporo podjetju Osor-promet iz Ljubljane. Le to je v zadnjih letih vložilo velika finančna sredstva v opremo za kodiranje ključev, kot tudi za šolanje svojih zaposlenih in trenutno pokriva okoli 90%  hrvaškega tržišča.

Za podrobnosti se obrnite na telefonsko številko 031/373-476 ali po e-pošti: osor-promet@siol.net